Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. jednání Ústřední Rady MSD

 

 

Datum: 15.2. 2009

Čas : 11:00

Místo: Steinerův sál, Lidový dům, Praha

 

 

 Program:

1.            Zahájení

2.            Schválení programu

3.            Kontrola usnesení

4.            Zpráva předsedy MSD

5.            Diskuze ke zprávě

6.            Zprávy místopředsedů MSD

7.            Diskuze ke zprávám

8.            Akce a semináře

9.            Zahraničí

10.        Zprávy z krajů

11.        Diskuze

12.         Závěr

 

 

Po zahájení zasedání a přivítání všech účastníků bylo konstatováno, že ÚR je usnášeníschopná.

 

 

Kontrola usnesení:

17/1/08

ÚR MSD ukládá L. Svobodové předložit návrh na koordinátory pro ECOSY, Pool of Trainers, V4 a Balkán.

19/0/0

trvá

 

21/1/08

ÚR MSD pověřuje vedením stanovové komise J.Morávka a programové komise A.Seidela a pověřuje Lukáše Kauckého zastupovat MSD pří přípravě a realizaci vnitrostranického vzdělávání ČSSD.

19/0/0

částečně trvá – pověření bylo zrušeno Antonínu Seidlovi

 

Nová usnesení:

25/2/09

ÚR MSD schvaluje program s úpravou vložením bodu čtyři přijetí nového člena.

21/0/0

 

26/2/09

ÚR MSD pověřuje Moniku Hermannovou sepsáním zápisu usnesení a Petra Dolínka ověřením tohoto zápisu.

20/0/1

 

27/2/09

ÚR MSD schvaluje mandátovou a volební komisi ve složení Michal Pobucký a Kateřina Peštová.

21/0/0

 

28/2/09

ÚR MSD ukládá předsedům krajských rad nominovat do 19. března po jednom zástupci a náhradníkovi do stanovové komise MSD.

21/0/0

 

29/2/09

ÚR MSD ukládá stanovové komisi vytvořit návrh nových stanov MSD.

17/0/4

 

30/2/09

ÚR MSD ukládá předsedům krajských rad nominovat do 19. března po jednom zástupci a náhradníkovi do programové komise MSD.

21/0/0

 

31/2/09

ÚR MSD schvaluje zařadit bod „volba předsedů stanovové a programové komise“ na příští jednání ÚR.

21/0/0

 

32/2/09

ÚR MSD ruší pověření vedení programové komise Antonínu Seidlovi.

14/1/6

 

33/2/09

ÚR MSD pověřuje Petra Marcina přípravou programu MSD do příštího zasedání ÚR.

16/0/5

 

34/2/09

ÚR MSD bere na vědomí kontrolu usnesení.

21/0/0

 

 

 

35/2/09

ÚR MSD přijímá Zamiga Mammadliho za člena MSD do klubu Praha 6.

21/0/0

 

36/2/09

ÚR MSD přerušuje bod projednávání Výroční zprávy za rok 2008 do příštího zasedání ÚR.

21/0/0

 

37/2/09

ÚR MSD schvaluje zprávu místopředsedkyně pro zahraničí Lucie Svobodové.

20/0/1

 

38/2/09

ÚR MSD bere na vědomí plnění rozpočtu MSD za rok 2008.

20/0/1

 

39/2/09

ÚR MSD schvaluje směrnici pro poskytování cestovních náhrad pracovníkům a členům MSD.

21/0/0

 

40/2/09

ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedy Petra Dolínka.

21/0/0

 

41/2/09

ÚR MSD schvaluje zprávy místopředsedů Adama Rykaly, Michala Pobuckého, Petra Šelepy a Moniky Hermannové.

21/0/0

 

42/2/09

ÚR MSD bere na vědomí akce, které se budou pořádat v měsících březen a duben 2009.

21/0/0

 

43/2/09

ÚR MSD bere na vědomí pořádání IUSY Campu 15. -21. července.

21/0/0

 

44/2/09

ÚR MSD ukládá členům MSD v případě zájmu o účast na IUSY Campu zaslat návratku do 10. dubna 2009.

21/0/0

 

45/2/09

ÚR MSD bere na vědomí zprávu o zahraničních akcích MSD .

21/0/0

 

 

46/2/09

ÚR MSD bere na vědomí zprávu ze semináře MSD „Církevní restituce a oddělení církve od státu“ a vyjadřuje podporu činnosti Platformy pro sociální a náboženský dialog ČSSD.

17/0/3

 

47/2/09

ÚR MSD svolává PKR a KR Libereckého kraje na 20. 3. na 17:00 do Prahy do areálu Výstavistě-Holešovice.

20/0/0

 

48/2/09

ÚR MSD žádá sjezd ČSSD o zachování současné výše kvót pro mladé a ženy a odmítá snahy o přidělení hlasu rozhodujícího pro předsedy MSD, SDŽ a KS na jednání P ČSSD.

20/0/0

 

Zapsala: Monika Hermannová                                                                                   Ověřil: Petr Dolínek