Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy MSD (výtah)

19. 10. 2008

Název, zkratka a sídlo

 

 

1.       Název občanského sdružení je Mladí sociální demokraté.

2.       Používaná zkratka sdružení je MSD.

3.       Sídlem MSD je Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům, 110 00.

 

 

Práva a povinnosti členů

1.       Každý člen MSD má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, věku, pohlaví nebo vyznání.

 

2.       Každý člen má tato základní práva:

a)      právo na informovanost a účast na všech akcích a veškeré činnosti klubu,

b)      právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji MSD,

c)       právo volit a být volen do všech orgánů a funkcí MSD. Pouze členové starší 18 let mohou být voleni do statutárních orgánů MSD,

d)      právo svobodné kritiky,

e)       právo předkládat návrhy a nechávat o nich hlasovat v příslušném orgánu,

f)       právo na bezplatnou právní ochranu v záležitostech souvisejících s činností v MSD se souhlasem ÚR MSD,

g)       právo účastnit se výběrových řízení na početně omezené akce pořádané ústředím MSD,

h)      právo být přítomen všech jednání, týkajících se jeho osoby.

 

3.       Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:

a)      dodržovat stanovy MSD a respektovat usnesení orgánů MSD na všech úrovních,

b)      řídit se programem MSD a podílet se na jeho realizaci dle svých možností,

c)       chránit zájmy a majetek MSD,

d)      řádně vykonávat svěřené funkce,

e)       pravidelně platit členské příspěvky ve lhůtě stanovené v Čl. VIII, odst. 1,

f)       oznamovat prostřednictvím předsedy klubu MSD změny svých osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

 

Celé stanovy ke stažení na oficiálních stránkách: mladi.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

To je opravdu senzační!

(Kata, 28. 3. 2009 18:46)

Tedy vy jste Msd čáslav. To je super! Kata